ЗИДАНИ КАМИНИ


Наи-добрите и сигурни зидани камини ,професионално изработени качествено и със стил!

Зиданите камини са едни от най-красивите камини, като те могат да бъдат и камини с водна риза или камини с горивна камера на сух режим на работа.

Камините с водна риза се използват за отопление, като се свързват към инсталация. Инсталацията свързана към зидани камини с водна риза може всъщност да използва като топлинен агент вода, или да речем антифриз. Когато ползвате Антифриз. като топлинен агент при отопление на помещение със зидана камина с водна риза е хубаво да знаете ,че постигате по-голяма степен на използването на КПД на гормия материал.

Зидани камини – галерия